fbpx

Hvordan pokker passer vi på os selv og hinanden?

Hvordan pokker passer vi på os selv og hinanden?

En nyuddannet læge er i gennemsnit 29 år gammel, og pensionsalderen for personer født i 1990 er 73 år. Som nyuddannet læge kan man altså se frem til at skulle holde mindst 44 år på arbejdsmarkedet. 44 år med stigende arbejdspres, en ufinansieret alderspukkel, som starter inden for de kommende år, en tiltagende klagelysten befolkning, en faglighed under kontinuert pres, en ufuldendt omstilling til nye supersygehuse samt politisk besluttede behandlingsgarantier, som gælder året rundt, hvilket bl.a. betyder, at tre ugers sommerferie er en luksus, som bliver færre forundt.


I min tid i bestyrelsen for Lægernes Pensionskasse (det hed den dengang) så vi ansøgningerne om førtidspension. Mit klare indtryk blev, at man ikke skulle frygte fysisk nedslidning. Opdaterede tal fra pensionskassen viser, at halvdelen af de læger, der tildeles førtidspension, får det af psykiske årsager.

I Region Syddanmark har vi de seneste fem år – efter hvad jeg har kendskab til – mistet tre anæstesilæger på grund af selvmord. Danske tal viser, at en læge eller sygeplejeske har en dobbelt så høj selvmordrisiko som en folkeskolelærer, og en mangedoblet selvmordsrisiko i forhold til en ingeniør. Dyrlæger og soldater, der må antages at have samme – om ikke bedre – forudsætning for at gennemføre et selvmord som en læge, har samme selvmordsrisiko som en folkeskolelærer.


Nu lurer/truer en ny sundhedsreform, hvor fokus i endnu højere grad fjernes fra arbejdsmiljø, trivsel, arbejdsglæde, motivation og faglighed, og i stedet kan vi forvente yderligere ti år med omstruktureringer og usikkerhed til følge.
Stok og pisk, Sundhedsplatformen, ansættelsesstop for speciallæger, 4-5-6-årsregler, fremdriftsreform, tvangsudsendelse til almen praksis, en aggressiv Styrelse for Patientsikkerhed og lignende tiltag dræner personalet for arbejdsglæde og energi og
fører til emotionel udmattelse med opsigelser i desperation, karriereskift eller førtidspension til følge.


For mig at se er der kun en måde, man kan få personalet på hospitalerne til at arbejde endnu hurtigere, og det er ved hjælp af tillid, arbejdsglæde og motivation, samt at man sætter lægerne til at lave lægearbejde, altså tid med patienterne i stedet for tid bag skærmen.

Jeg ville ønske, at mottoet for den kommende sundhedsreform blev:

”Personalet først”. Det ville være til større gavn for patienterne.

Joachmim Hoffmann-Pedersen

Debatindlæg

Indeklima

Indeklima

Indeklima i Folkeskolerne. Ifølge Realdania, er der for højt CO2 indhold i luften i 91% af folkeskolens klasselokaler!Elever i skoler med godt indeklima kan populært sagt være ca 1 år foran elever med dårligt indeklima når de går ud af 9. klasse. Elever med dårligt...

Beskæftigelse

Beskæftigelse

Beskæftigelse Beskæftigelsesindsatsen koster 13 mia. Sundhedsvæsenet sparer milliarder ved at undersøge, om behandlingerne virker og dropper tiltag, der ikke virker. Odense Kommune burde forske i, hvordan man mest effektivt får arbejdsløse i arbejde. Er det aktivering...

Ældre

Ældre

Ældre Ældre er gamle nok til at vælge selv. Børnefamilier har valgmuligheder som dagpleje eller vuggestue, friskole eller folkeskole, osv. Ældre skal også have valgmuligheder, eksempelvis kommunal eller privat hjemmehjælp, kommunalt plejehjem eller friplejehjem,...