fbpx

Psykiatri

Det er urimeligt at psykisk syge stadig venter på politisk handling der skal sikre deres værdighed.

I starten af 2022 kom Sundhedsstyrelsen med et meget klart forslag til en forbedring af indsatsen for patienter ramt af psykisk sygdom. Der var fagligt slet ingen tvivl om, at området havde brug for et løft, et klart løft og NU. Sundhedsstyrelsen fandt fem hovedproblemer:

1) Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng.

2) Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud.

3) Utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser.

4) Stigmatisering, manglende prioritering og ligestilling

5) utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige.

Det kalder på øjeblikkelig politisk handling, da alt andet er uansvarligt overfor patienterne. Men hvad gjorde regeringen så? Intet. Det er meget mærkeligt, at man beder om en plan, får at vide at alt er kritisk og så ikke engang indkalder til forhandlinger.

Udover at der er brug for økonomisk løft lige nu, så ser vi også, at psykisk sygdom er i vækst. Cirka halvdelen af befolkningen forventes at blive ramt i løbet af livet, og det udgør 25% af sygdomme i befolkningen. Det er en hyppig dødsårsag blandt unge, og der er generel kæmpe overdødelighed blandt psykisk syge.

Det er en hyppig dødsårsag blandt unge, og der er generel kæmpe overdødelighed blandt psykisk syge.

Der skal handles nu, og der skal handles hurtigt. En vej at gå er at sikre at behandlingsgarantierne kan overholdes. Det kan kun ske, hvis regionerne øger deres fokus på området, og det kan kun ske, ved at regeringen gør det muligt at løse problemerne gennem flere ressourcer, uddannelse af flere fagfolk (alle de nødvendige faggrupper, ikke kun lægerne), og ikke mindst et stort fokus på fastholdelse og rekruttering. Så man kan blive modtaget, udredt og behandlet inden for en vis tidsfrist. Det skal i gang nu, sammen med alle de andre forslag fra Sundhedsstyrelsen.

Vi har ikke råd til at lade være!

Joachmim Hoffmann-Pedersen

Debatindlæg

Politiet forhindrer donorer i at give livsvigtige organer.

Politiet forhindrer donorer i at give livsvigtige organer.

For nogle år siden stod jeg som anæstesilæge med en hjernedød ung mand, hvis familie ønskede, at han skulle være organdonor. Men politiet sagde nej. Jeg husker stadig følelsen af afmagt og frustration. En ung mand var blevet bragt til det syge­hus, hvor jeg arbejdede...

Offentlige sygehuse laver mindre, mens privathospitaler opruster.

Offentlige sygehuse laver mindre, mens privathospitaler opruster.

Sundhedsvæsenet er i en akut krise med lange ventelister. Frit valg til privathospitaler er fint, men nogle patienter har ikke et frit valg, dem skal vi huske. Hvis man har flere sygdomme eller skal opereres for noget kompliceret er der ikke et privat tilbud. Akutte...