fbpx

Sundhed

Sundhed

Som læge gennem 16 år har jeg har set både toppen og den absolutte bund i samfundet. Man tror det er løgn, hvordan nogle mennesker kan falde gennem det sociale net. Vi bruger utroligt mange penge på velfærd, men alt for ofte bliver resultatet for meget administration og kortsigtet kassetænkning. Systemet kommer før borgeren. Jeg er relativt bramfri, gennem min karriere har jeg ofte brokket mig, især over sundhedsvæsenet. Nu er jeg nået dertil, hvor jeg ikke længere blot vil brokke mig, jeg vil også tage ansvar for at finde de gode løsninger til gavn for patienterne.

Den danske gennemsnitslevealder er nr 26 i verdens. Det danske Sundhedsvæsen er nr 24 i verden til at holde vores patienter i live. Vi ligger langt efter Norge Sverige, Finland og Island. Vores placering skal ligge på niveau med vores nabolande. Det lyder simpelt, men det er en ekstremt ambitiøs målsætning.

Sundhedsvæsenet har i en årrække været underfinansieret, det skal der rettes op på.

Sundhedsvæsenet er medarbejderne! Hvis medarbejderne ikke trives bliver resultaterne dårlige. Lige nu er der en krise i sundhedsvæsenet, som vi er nødt til at adressere. Der skal laves en sundhedsreform, som ikke kun tager udgangspunkt i patienternes ønsker men også i personalets. Patienterne skal have verdensklassebehandling, personalet skal have forsvarlige arbejdsforhold, som gør, de kan trives. Sådan er det for mange ansatte ikke nu. De kommende 5 år vil vi se en bemandingskrise, som vi aldrig før har set på hospitalerne og i ældreplejen. Det skyldes dårlige politiske beslutninger, nogle gange taget for mange år siden. Men min indsigt i sundhedsvæsenet og i sundhedspolitik mener jeg, at jeg kan forudse en del at disse problemer.

Vi mangler praktiserende læger

Almen praksis er fundamentet for sundhedsvæsenet. Desværre mangler vi praktiserende læger på grund af tåbelig beslutninger taget for mange år siden. De seneste år er antallet af praktiserende læger faldet med ca 200. Det skal der ændres på. Ikke som regeringen vil med kortsigtede løsninger med tvangsudskrevne nyuddannede læger, men med flere færdiguddannede praktiserende læger. Jeg har selv arbejdet i almen praksis i mine unge dage og jeg ved hvordan familielæge konceptet er helt unikt. Man følger patienterne populært sagt fra vugge til krukke. Man har både nyfødte og døende ældre. Dette koncept skal der værnes om.

4 timer mindre sammen med patienterne, pr uge. Det har været udviklingen for mine kolleger de sidste 10år. Jeg vil påstå udviklingen også er sket for andre faggrupper i sundhedsvæsenet og i ældreplejen.

Jeg kender ingen læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, jordemødre, radiografer, hjemmehjælpere, plejehjemsasistenter, osv, som valgte deres fag for at sidde foran en computer.

Vi har brug for en sundhedsreform som flytter personalet tilbage til patienterne. Det vil fastholde personalet og give dem bedre trivsel.

Psykiatri

I Psykiatrien skal der være passende med døgnbemandede botilbud til de allersvageste. De psykiatriske patienter skal hjælpes til at klare sig, så de ikke bliver svingdørspatienter på psykiatrisk afdeling. Når samfundet både skal betale for en hospitalsseng og en institutionsplads betales dobbelt, det er dumt og går ud over borgeren.

Joachmim Hoffmann-Pedersen

Debatindlæg

Konservativt Sundhedsudspil for Odense Kommune

Konservativt Sundhedsudspil for Odense Kommune

Introduktion Dette er et værdibaseret politisk udspil, der handler om en retning for fremtidens sundhed i Odense Kommune. Derfor er der ikke sat konkrete beløb på, da ikke alt drejer sig om penge. Der er flere spor, som er kendte fra vores ældreudspil, og andre helt...

Nærhospitaler

Nærhospitaler

Debatindlæg i Fyens.dk den 2 november 2021: https://fyens.dk/artikel/debat-sundhedsv%C3%A6sen-der-er-ikke-brug-for-flere-mursten-der-er-brug-for-mere-personale Regeringen har præsenteret ideen om nærhospitaler og vil bruge 4 mia. kr. på mursten. Der blev ikke afsat...