fbpx

Nærhospitaler

Debatindlæg i Fyens.dk den 2 november 2021:

https://fyens.dk/artikel/debat-sundhedsv%C3%A6sen-der-er-ikke-brug-for-flere-mursten-der-er-brug-for-mere-personale

Regeringen har præsenteret ideen om nærhospitaler og vil bruge 4 mia. kr. på mursten. Der blev ikke afsat penge til driften eller til personale. Er det nære sundhedsvæsen blevet underprioriteret, Ja! Er der problemer på hospitalerne, i høj grad, Ja! Er der brug for mere personale, Ja. Er der brug for at genopføre de netop lukkede lokalsygehuse, nej!

Udklip fra Fyens Stifttidende.

Lad os bruge Nyborg som eksempel. Det eksisterende Nyborg Sygehus har allerede: Operationsgang, laboratorium, røntgenafdeling, store ambulatorier, en stor skopienhed mm. Nyborg Sygehus har altså langt flere funktioner end regeringens planlagte nærhospitaler skal have. Skal sygehuset lukkes for at bruge penge på at bygge et nyt nærhospital ved siden af det eksisterende sygehus? Det ville være spild af penge. Der er brug for mere samarbejde mellem Nyborg Kommune og Nyborg Sygehus ikke nye bygninger – uden personale.

Hvis man er sundhedsminister og har 4 mia. kr. til overs, hvad skal man så gøre? Man skal give pengene til kommunerne og regionerne og sige, her er problemet. Her er 4 mia. kr.

Lad os starte med at få nogle definitioner på plads. Bygning med overnattende patienter samt læger i døgndrift kaldes et hospital. Bygning med overnattende patienter/beboere, men uden læger i døgndrift er – lidt groft sagt – et plejehjem. Bygning med læger men ingen overnattende patienter kaldes en praksis, en klinik eller et sundhedshus. Bygning uden patienter eller personale, kaldes for 4 mia. kr. socialdemokratiske mursten.

Der er brug for sundhedstilbud og tryghed, også langt væk fra akuthospitalerne. Fundamentet bør her være kommunen og de praktiserende læger. For 1 år siden stemte S imod et Konservativt forslag om at udvide antallet af uddannelsesstillinger, så der kunne blive uddannet flere praktiserende læger. Dette på trods af at 126.000 danskere mangler deres egen læge. Antallet af praktiserende læger er faldet 6% fra knap 3600 til godt 3300 siden 2012. Vi er nødt til at få uddannet flere praktiserende læger så alle borgere i dette land kan få deres egen læge, deres egen familielæge. Socialdemokratiske lappeløsninger med regionsklinikker, nærhospitaler, klinikkæder og stråmandsklinikker er og bliver nødløsninger. De sikrer ikke et mangeårigt tillidsforhold mellem patient og egen læge.

I Odense Kommune vil konservative arbejde for et sundhedshus, men det skal laves i samarbejde mellem kommune og region. Samarbejdet skal forankres i de Sundhedsklynger, som den forrige regering foreslog, og som nu er vedtaget. Samarbejdet mellem region og kommune skal sikre, at simple ting kan udføres tæt på borgeren. Eksempelvis genoptræning, visse laboratorieydelser, udvalgte ambulante funktioner og forebyggelse. Fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, laboranter, speciallæger, psykologer mfl bør tilbydes at deltage.

I de kommuner der ligger langt fra et akuthospital bør sundhedshuset samarbejde med privatpraktiserende speciallæger, altså øjenlæger, ørelæger, neurologer, børnelæger, kirurger osv. og dermed flytte funktioner fra akutsygehusene til nærområdet.

Uanset hvilke ambitioner man som politiker måtte have, så kommer man ikke udenom, at vi mangler personale. Vi mangler folk i ældreplejen, vi mangler sygeplejersker og vi mangler speciallæger. Der dukker ikke på magisk vis ekstra personale op ved, at man investerer 4 mia. kr. i mursten.

Denne afsluttende sætning kom desværre med i debatindlægget på Fyens.dk: 

Tidligere har politikere skulle anvise finansiering af deres forslag (i Konservative er vi gået meget op i dette). Fremover skal politikere også anvise, hvor personalet skal komme fra. Så længe man flytter penge rundt, uden at skaffe mere personale, vil forslagene komme til at bære præg af spin, varm luft og valgflæsk.

Joachmim Hoffmann-Pedersen

Debatindlæg

Indeklima

Indeklima

Indeklima i Folkeskolerne. Ifølge Realdania, er der for højt CO2 indhold i luften i 91% af folkeskolens klasselokaler!Elever i skoler med godt indeklima kan populært sagt være ca 1 år foran elever med dårligt indeklima når de går ud af 9. klasse. Elever med dårligt...

Beskæftigelse

Beskæftigelse

Beskæftigelse Beskæftigelsesindsatsen koster 13 mia. Sundhedsvæsenet sparer milliarder ved at undersøge, om behandlingerne virker og dropper tiltag, der ikke virker. Odense Kommune burde forske i, hvordan man mest effektivt får arbejdsløse i arbejde. Er det aktivering...

Ældre

Ældre

Ældre Ældre er gamle nok til at vælge selv. Børnefamilier har valgmuligheder som dagpleje eller vuggestue, friskole eller folkeskole, osv. Ældre skal også have valgmuligheder, eksempelvis kommunal eller privat hjemmehjælp, kommunalt plejehjem eller friplejehjem,...