fbpx

Konservativt Sundhedsudspil for Odense Kommune

Introduktion

Dette er et værdibaseret politisk udspil, der handler om en retning for fremtidens sundhed i Odense Kommune. Derfor er der ikke sat konkrete beløb på, da ikke alt drejer sig om penge. Der er flere spor, som er kendte fra vores ældreudspil, og andre helt nye ting med i dette initiativ.

Vi bruger mange penge på velfærd, men alt for ofte bliver resultatet for meget administration og kortsigtet kassetænkning. Systemet kommer før borgeren. Det vil vi gøre op med.

Den danske medianlevealder er nummer 26 i verden. Det danske Sundhedsvæsen er nummer 24 til at holde befolkningen i live, ikke meget verdensklasse over det. Vi ligger markant efter de øvrige Skandinaviske lande. Til gengæld er skatteprocenten blandt de højeste.

Vores udspil viser en retning og nogle konkrete forslag, som vi vil bringe på banen i den kommende valgperiode 2022 – 2025.

Hovedpunkter

Nyt moderne sundhedshus: Vi skal ind tænke ny teknologi, hvor det giver mening, så sundhedshuset også kan fungere virtuelt, og understøtte almen praksis med videokonferencemuligheder.

Børn og unges mentale sundhed: Der skal sikres bedre og hurtigere hjælp til børn med mentale trivselsudfordringer. Vi har som ambition at udredning hos skolepsykologerne skal starte indenfor 30 dage.

Lysningen skal flyttes: Det nuværende OUH kan være et oplagt sted med dens centrale placering, hvor man kan komme til i bil, bus og tog. Der vil desuden være rigeligt med plads til et specialiseret sundhedshus med mulighed for røntgenbilleder, simple scanninger, speciallæge-konsultationer mm.

Lægehelikopteren skal flyttes til Fyn: Lægerne, der bemander akutlægehelikopteren, har anbefalet at flytte den ene helikopter til Fyn, da det vil give en markant kortere flyvetid til patienterne. Det vil også give mere tryghed på Fyn og især på øerne. Helikopteren kunne placeres på Nyt OUH, så skal den kun flyve ud og hjem, i stedet for 3 flyveture pr. patient, hvis den placeres andetsteds.

Børnene skal ud – det er vores klare ambition. I børnehaverne og skolerne skal det fortsat være normalen. Børnene skal bevæge sig mere: Vi skal have mere motion på skoleskemaet med en time om dagen – og så skal vores børn selvfølgelig selv kunne cykle og gå til og fra skole. Alle skoleveje skal derfor undersøges for, om de kan gøres mere sikre.

For de ældre: Hvis der skal være tid til en god og omsorgsfuld behandling, kræver det, at der er ordentlige vilkår for vores sundheds- og plejepersonale. Eksempelvis må unødvendige dokumentationskrav og it-problemer aldrig stå i vejen for, at personalet kan levere omsorg. Deres fokus skal være på borgeren, ikke på en skærm. Vi ønsker at skabe gode arbejdsvilkår for sundheds- og plejepersonalet, så de kan levere den bedste pleje.

Forebyggelse: Her præsenterer vi vores tre klare bud på, hvad der skal til i fremtiden: 

1. Odense Kommune skal arbejde for en sund alkoholkultur hos unge. Der skal indføres alkoholfri sidste skoledag!

2. Odense Kommune skal arbejde for at røgfrie generationer bliver en realitet.

3. Odense Kommune skal have en mangestrenget indsats mod narkotika.

Forvaltningen: Samarbejdet i sundhedsvæsenet bliver også ændret i forbindelse med sundhedsreformen og oprettelsen af de nye sundhedsfælleskaber. Derfor bør Ældre- og Handicapforvaltningen ændres til en Sundheds- og Omsorgsforvaltning, hvor der er et skarpere blik på forebyggelse, både af fysiske og psykiske sygdomme.

Læs mere her:

https://www.tv2fyn.dk/artikel/k-sundhedsudspil

Joachmim Hoffmann-Pedersen

Debatindlæg

Indeklima

Indeklima

Indeklima i Folkeskolerne. Ifølge Realdania, er der for højt CO2 indhold i luften i 91% af folkeskolens klasselokaler!Elever i skoler med godt indeklima kan populært sagt være ca 1 år foran elever med dårligt indeklima når de går ud af 9. klasse. Elever med dårligt...

Beskæftigelse

Beskæftigelse

Beskæftigelse Beskæftigelsesindsatsen koster 13 mia. Sundhedsvæsenet sparer milliarder ved at undersøge, om behandlingerne virker og dropper tiltag, der ikke virker. Odense Kommune burde forske i, hvordan man mest effektivt får arbejdsløse i arbejde. Er det aktivering...

Ældre

Ældre

Ældre Ældre er gamle nok til at vælge selv. Børnefamilier har valgmuligheder som dagpleje eller vuggestue, friskole eller folkeskole, osv. Ældre skal også have valgmuligheder, eksempelvis kommunal eller privat hjemmehjælp, kommunalt plejehjem eller friplejehjem,...