fbpx

Overbelægning på hospitalerne er uværdigt og usundt for arbejdsmiljøet

Debatindlæg i Fyens Stifttidende 5 maj 2022.

Fra 2006 til 2020 har man sparet en tredjedel af alle sengepladser væk, så det samlede antal sengepladser i Danmark er faldet med 6000, fra 19.636 til 13.973, bekræfter Dagens Medicin. Der bliver flere ældre, lægerne bliver bedre til at holde dem i live, og derfor kommer der flere indlæggelser. Regnestykket er faktisk ret simpelt. Når de sidste supersygehuse åbner med deres endnu færre sengepladser, vil problemet blive endnu værre.

Nu skriver vi 2022 og regeringen har fremlagt et sundhedsudspil, som er så visionsløst, at Jacob Bundsgaard (S) i sin tale til Kommunernes Landsforening sagde, at han håbede andre partier vil rette op på manglerne i socialdemokratiets udspil. Man kan godt forstå, at sundhedsministeren ikke ønskede at svare på spørgsmål dengang, men hvorfor han to år senere leverer et sundhedsudspil, som ikke i betydelig grad vil kunne ændre på overbelægningen, er uforståeligt.

Overbelægning er et stort problem. Det er uværdigt, når patienterne ligger på gangene, det giver en dårlig oplevelse for de pårørende, og det ødelægger arbejdsmiljøet for de ansatte. Ofte løses problemerne midlertidigt ved at flytte en patient med en urinvejsinfektion til øre- næse- og halsafdelingen, eller en patient med brækket ben til afdelingen for kvindesygdomme. Problemet er, at patienterne kan få en dårligere behandling, når de ”udlånes” til en afdeling, som ikke er vant til deres specifikke sygdomme.

En tiltrængt sundhedsreform bør adressere overgangene mellem de praktiserende læger, hospitalerne og den kommunale ældrepleje. Alt for ofte tabes patienterne, og resultatet er en genindlæggelse. Disse genindlæggelser er triste og sjældent hensigtsmæssige for patienten.

Alt for ofte tabes patienterne, og resultatet er en genindlæggelse. Disse genindlæggelser er triste og sjældent hensigtsmæssige for patienten.

Der er, som for andre faggrupper, også stor mangel på praktiserende læger. Regeringen har to gange stemt imod Konservatives forslag om flere uddannelsesstillinger, så der kan blive uddannet flere praktiserende læger. Det er stadig ikke alle plejehjem, som har en fast praktiserende læge tilknyttet. Derfor er der stadig alt for mange plejehjemsbeboere, som bliver indlagt, når døden nærmer sig. Det selv om deres største ønske er at blive på plejehjemmet og dø fredfyldt i vante rammer med de nærmeste omkring sig.

Det vigtigste middel til at reducere overbelægning i en tid som nu, hvor vi ikke har personale til at udvide kapaciteten på sygehusene, vil være at tænke i forebyggelse af indlæggelser. Sygehusene må række ud til det nære sundhedsvæsen med formaliseret råd og vejledning for at forebygge genindlæggelser. Dette er indført som mindre forsøgsordninger i flere regioner. I Region Hovedstaden bevarer hospitalet et lægeligt behandleransvar for patienten i 3 dage efter udskrivelsen, og de kommunalt ansatte hjemmesygeplejersker og den praktiserende læge kan kontakte lægen på sygehuset direkte. Dag og nat kan de således få råd og vejledning til patientens videre behandling. I Region Syddanmark findes også ordninger, hvor sygehuslæger arbejder tæt sammen med den kommunale ældrepleje også efter udskrivelsen.

Regeringens sundhedsudspil lægger meget vægt på de såkaldte nærhospitaler, som dog blot er fremskudte ambulatorier fra sygehusene. Det løser dog på ingen måde problemstillingen med overbelægning på sygehusene. Det hjælper ikke at flytte ressourcer væk fra sygehuset uden en reel indsats for at undgå, at patienten bliver indlagt. Man må håbe, at oppositionen kan rette op på det, regeringen tilsyneladende ikke kan magte! Det Konservative Folkeparti er i hvert fald klar med konkrete forslag på reelle problemer.

Joachmim Hoffmann-Pedersen

Debatindlæg

Indeklima

Indeklima

Indeklima i Folkeskolerne. Ifølge Realdania, er der for højt CO2 indhold i luften i 91% af folkeskolens klasselokaler!Elever i skoler med godt indeklima kan populært sagt være ca 1 år foran elever med dårligt indeklima når de går ud af 9. klasse. Elever med dårligt...

Beskæftigelse

Beskæftigelse

Beskæftigelse Beskæftigelsesindsatsen koster 13 mia. Sundhedsvæsenet sparer milliarder ved at undersøge, om behandlingerne virker og dropper tiltag, der ikke virker. Odense Kommune burde forske i, hvordan man mest effektivt får arbejdsløse i arbejde. Er det aktivering...

Ældre

Ældre

Ældre Ældre er gamle nok til at vælge selv. Børnefamilier har valgmuligheder som dagpleje eller vuggestue, friskole eller folkeskole, osv. Ældre skal også have valgmuligheder, eksempelvis kommunal eller privat hjemmehjælp, kommunalt plejehjem eller friplejehjem,...