fbpx

Konservative læger: Nu kommer sundheds klyngerne, men hvem år gevinsten?

Debatindlæg. Jyllandsposten 10 maj, 2022.

Den forrige regering bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance lancerede en plan med oprettelse af 21 nye sundhedsfælleskaber, som skulle bygges op omkring hvert akutsygehus. Som et led i denne plan skulle regionerne nedlægges. Den socialdemokratiske regering droppede planen, og lancerer nu en lignende plan, dog med bevarelse af regionerne og dermed endnu mere administration og bureaukrati. Man tilføjer flere administrative lag, men fjerner ikke noget til gengæld.

Det væsentlige mål med sundhedsklyngerne er at sikre bedre overgange mellem sygehusene og det nære sundhedsvæsen samt så vidt muligt at forebygge indlæggelser, og derfor er et øget samarbejde mellem de forskellige områder kærkomment.

Alt for mange patienter tabes mellem hospitaler, ældrepleje og de praktiserende læger. Vi ved, at netop overgange er helt afgørende for gode patientforløb. Derfor er det også glædeligt, at almen praksis får en større direkte rolle i sundhedsklyngerne. Men vil det lykkes med denne plan?

Først og fremmest følger der ikke penge med. Der er godt nok 80 millioner kroner som et engangsbeløb til starten i alle landets kommuner og regioner, og selv om det lyder af meget, så er det reelt meget få penge, som alene synes at gå til ansættelse af administrativt personale. Og disse personer skal senere lønnes gennem besparelser andre steder, for der er ikke nogen driftsnansiering fremover, så pengene skal findes ude blandt personalet på gulvet og dermed hos patienterne.

Bureaukratiet kommer til at vokse voldsomt, for nu kommer der tre ekstra udvalg omkring hver af de 21 sundhedsklynger. Udvalgene består overvejende af borgmestre og regionsrådsmedlemmer, og disse udvalg skal lave flere sundhedsaftaler, samarbejdsaftaler og principper, der kræver et kæmpe administrativt apparat bagved. Ved siden af dette administrativt tunge nye system er der jo stadig regionerne, som i hverdagen skal styre nogle af de samme ting. Så det er svært at få øje på gevinsten for patienterne. Systemet bliver lidt mere koncentreret på nogle toppolitikere og lidt mere uigennemskueligt og administrativt tungt.

Alt for mange patienter tabes mellem hospitaler, ældrepleje og de praktiserende læger.

Vi har svært ved at få øje på gevinsterne ved det nye system ud over den lille faglige styrkelse, at almen praksis kommer tæt ind på systemet. Men vi frygter, at patienterne taber igen, fordi midlerne fra behandling nu igen skal gå til mere administration.

Vi ønsker en reel omlægning af systemet, der fjerner overødige led til administration, så flere penge kan gå til patienter og deres behandling. For det er der brug for.

Vi ønsker et system, hvor almen praksis og sygehusene kommer tættere på hinanden og skaber værdi for patienterne med godt samarbejde og gode overgange. Det mener vi ikke, at en ny hær af administration, regionspolitikere og borgmestre kan gøre. Det kræver, at de faglige personer kommer i fokus og skaber fagligt gode forløb. Der skal reel nytænkning og afbureaukratisering til.

Joachmim Hoffmann-Pedersen

Debatindlæg

Indeklima

Indeklima

Indeklima i Folkeskolerne. Ifølge Realdania, er der for højt CO2 indhold i luften i 91% af folkeskolens klasselokaler!Elever i skoler med godt indeklima kan populært sagt være ca 1 år foran elever med dårligt indeklima når de går ud af 9. klasse. Elever med dårligt...

Beskæftigelse

Beskæftigelse

Beskæftigelse Beskæftigelsesindsatsen koster 13 mia. Sundhedsvæsenet sparer milliarder ved at undersøge, om behandlingerne virker og dropper tiltag, der ikke virker. Odense Kommune burde forske i, hvordan man mest effektivt får arbejdsløse i arbejde. Er det aktivering...

Ældre

Ældre

Ældre Ældre er gamle nok til at vælge selv. Børnefamilier har valgmuligheder som dagpleje eller vuggestue, friskole eller folkeskole, osv. Ældre skal også have valgmuligheder, eksempelvis kommunal eller privat hjemmehjælp, kommunalt plejehjem eller friplejehjem,...