fbpx

Det er urimeligt, at psykisk syge stadig venter på politisk handling, der skal sikre deres værdighed.

Det er nu snart 5 måneder siden, at Sundhedsstyrelsen kom med et meget klart forslag til en forbedring af indsatsen for patienter ramt af psykisk sygdom. Der var fagligt slet ingen tvivl om, at området havde brug for et løft, et klart løft og NU. Sundhedsstyrelsen fandt fem hovedproblemer: 1) Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng. 2) Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud. 3) Utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser. 4) Stigmatisering, manglende prioritering og ligestilling samt 5) utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige. Kort sagt katastrofalt. Og det kalder på øjeblikkelig politisk handling, da alt andet er uansvarligt overfor patienterne. Men hvad gjorde regeringen så? Intet. Det er meget mærkeligt, at man beder om en plan, får at vide at alt er kritisk og så ignorerer det fuldstændigt. Vi er ganske målløse både som læger og politikere.

Udover at der er brug for økonomisk løft lige nu, så ser vi også, at psykisk sygdom er i vækst. Cirka halvdelen af befolkningen forventes at blive ramt i løbet af livet, og det udgør 25% af sygdomme i befolkningen. Det er en hyppig dødsårsag blandt unge, og der er generel kæmpe overdødelighed blandt psykisk syge.

Det er en hyppig dødsårsag blandt unge, og der er generel kæmpe overdødelighed blandt psykisk syge.

Der skal handles nu, og der skal handles hurtigt. En vej at gå er at sikre at behandlingsgarantierne kan overholdes. Det kan kun ske, hvis regionerne øger deres fokus på området, og det kan kun ske, ved at regeringen gør det muligt at løse problemerne gennem flere ressourcer, uddannelse af flere fagfolk (alle de nødvendige faggrupper, ikke kun lægerne), og ikke mindst et stort fokus på fastholdelse og rekruttering. Så man kan blive modtaget, udredt og behandlet inden for en vis tidsfrist. Det skal i gang nu, sammen med alle de andre forslag fra Sundhedsstyrelsen. Vi har ikke råd til at lade være.

Statsminister Mette Frederiksen sagde i Folketingets spørgetime: ”Jeg tror, der er mange af os, mig selv inklusive, der på grund af det frivillige Danmark har fået løst mange problemer og udfordringer gennem livet og ikke har haft behov for professionel hjælp” og henviste til samværet på et sportshold eller i politisk ungdomsarbejde. Regeringens retorik er her beskæmmende og trist, men værst er at psykiatriplanen dermed udsættes for politisk nøl, og at mennesker ramt af alvorlig sygdom ikke får hjælp!

Det er trist, at behandling af reel psykisk sygdom devalueres. Vi ser det samme i den store undersøgelse ”Hvordan har du det”, hvor psykisk sygdom står under mindre alvorlig og ikke dødelig lidelse. Alvorlig psykisk sygdom er lige så alvorligt som mange kræftsygdomme og bør ligestilles hermed frem for at blive bagatelliseret. Det skal vi gøre noget ved.

Joachmim Hoffmann-Pedersen

Debatindlæg

Indeklima

Indeklima

Indeklima i Folkeskolerne. Ifølge Realdania, er der for højt CO2 indhold i luften i 91% af folkeskolens klasselokaler!Elever i skoler med godt indeklima kan populært sagt være ca 1 år foran elever med dårligt indeklima når de går ud af 9. klasse. Elever med dårligt...

Beskæftigelse

Beskæftigelse

Beskæftigelse Beskæftigelsesindsatsen koster 13 mia. Sundhedsvæsenet sparer milliarder ved at undersøge, om behandlingerne virker og dropper tiltag, der ikke virker. Odense Kommune burde forske i, hvordan man mest effektivt får arbejdsløse i arbejde. Er det aktivering...

Ældre

Ældre

Ældre Ældre er gamle nok til at vælge selv. Børnefamilier har valgmuligheder som dagpleje eller vuggestue, friskole eller folkeskole, osv. Ældre skal også have valgmuligheder, eksempelvis kommunal eller privat hjemmehjælp, kommunalt plejehjem eller friplejehjem,...